กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 1. ... (vasuthep khunthong)
 2. กะปิโบราณ
  แปรรูปกุ้งเคย ... (นางขวัญฤดี คงสุด)
 3. การทอผ้าไหม
  ... (นางทองเลื่อน ชัยวาสน์)
 4. การทอผ้าไหม
  ... (นางทองเลื่อน ชัยวาสน์)
 5. การทำเมี่ยงดอง
  ส่งเสริมการปลูกเมี่ยงเพื่ออนุรักษ... (นายเพ็ชร วงค์คำ)
 6. การย้อมผ้า
  ... (จิรศักดิ์ นาเวียง)
 7. การสาวเส้นไหม
  การสาวเส้นไหม... (นายอาทร แสงโสมวงศ์)
 8. การเพาะเห็ด
  การแปรรูปเห็ด... (นางพิมล สารเจริญ)
 9. จักสานไม้ไผ่
  จักสานกระบุง ตะกร้า พัด... (นางอำนวย สิทธิชัย)

ข้อมูลสำรวจที่เกี่ยวข้อง

 1. กิ่งตอนจากสวน กำนันบุญช่วย ฟองเครื
 2. ตอนกิ่งเองจากต้นพันธุ์ ในสวนของตนเ
 3. ซื้อมาจากอำเภอสันทราย
 4. ได้กิ่งตอนจากบ้านศรีโพธิ์ พันธุ์จา
 5. กิ่งตอนมาจากบ้านป่าเส้า ตำบลอุโมงค
 6. ซื้อกิ่งตอนมาจากตำบลหนองช้างคืน
 7. ซื้อกิ่งพันธุ์มาจากแหล่งอื่น
 8. ซื้อมาจากสวนนายนรินทร์ ฮิมเเตชะ
 9. กิ่งตอนจากสวนตนเอง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

 1. ดร. บัญชา
  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด อาจารย์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผศ. ปิยะ
  ประเมินองค์ประกอบผลผลิตและ CCS ของอ้อยโดยใช้แผนการทดลองแบบ Augmented RCB1. สถิติและคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 2. การปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการเขตกรรมอ้อย 3. การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผศ.ดร. ยิ่งยง
  เกษตรศาสตร์-พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Weeds in the Highlands of Northern Thailand: Color IllustratedTaxonomy of Amomum species in Thailandความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน Assistant Professor Yingyong PAISOOKSANTIVATANA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ดร. วิริยา
  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ อาจารย์ สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. นาย ศรีเมฆ
  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Recombinant Protein Technology, Plant Viral and Molecular Biology, Transgenic Plant for Viral Resistance อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. รศ.ดร. ศรเทพ
  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ-โคนม ระบบการจัดการฟาร์ม รองศาสตราจารย์ สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. รศ.ดร. สมเกียรติ
  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Associate Professor สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. รศ.ดร. Somchai
  สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุศาสตร์สัตว์ การบำบัดและใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการของเสียจากสัตว์รองศาสตราจารย์ สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1