กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
ปลาสวยงามในไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก . ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ที่ยั
1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง)
1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง) สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ได้จัดอันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลกไว้จำน
ตุ๊กแกบ้านในประเทศไทย
ตุ๊กแกบ้านในประเทศไทย “ ตุ๊กแกบ้าน “ นับเป็นสัตว์ชนิดแรก ๆ ของโลกที่นักสัตววิทยาได้รู้จักและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ตุ๊กแกบ้านมีลักษณะทั่วไปคือเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจกตุ๊กแกที่มีลำตัวและหัวขน
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “ “กระแจะ” เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงมาก สามารถรักษาโรคและอาการได้หลากหลาย และเป็นส่วนผสมใส่ในยาตำรับได้มากมาย ทำให้หมอยาภาคกลางเรียกว่า “พญายา” นิยมใส่เนื้อไ
ทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ไทย ทรัพย์สินชีวภาพที่ทรงคุณค่า และเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ทั้งกล้วยไม้พันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม . มีการสำรวจพบกล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในป่าของประเทศไทยและจำแนกได้รวม 1,224 ชนิด ใน 183 สกุล มีถิ่นอา
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ หางนกยูงไทย “
ต้นหางนกยูงในประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือ ต้นหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia (Hook.) Raf.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ต้นหางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.) เป็นไม้พุ่มไม่ใหญ่มาก : สังเกตได้ว่า ใบ ดอกและสีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลของต้น
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ “แมลง” ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต : องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนภายในปี 2050 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจก่อให
แมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสร
: เมื่อมนุษย์เรียนรู้ถึงคุณค่าของแมลง ก็มีความต้องการแมลงในปริมาณมาก จึงได้มีการพัฒนาเลี้ยงแมลงหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้การเลี้ยงแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย แมลง (Insect) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ : เนื่องจากมีความหลากหลายชนิด มากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก แมลงเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยน
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE