กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
เมนูอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น "ตูป๊ะซูตง"
ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวต้มหวาน (ตูป๊ะซูตง) เป็นภูมิปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน สัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ปลาหมึกที่ได้จากท้องทะเล ในบางชุมชนมี
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “ “กระแจะ” เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงมาก สามารถรักษาโรคและอาการได้หลากหลาย และเป็นส่วนผสมใส่ในยาตำรับได้มากมาย ทำให้หมอยาภาคกลางเรียกว่า “พญายา” นิยมใส่เนื้อไ
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ “แมลง” ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต : องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนภายในปี 2050 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจก่อให
แมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสร
: เมื่อมนุษย์เรียนรู้ถึงคุณค่าของแมลง ก็มีความต้องการแมลงในปริมาณมาก จึงได้มีการพัฒนาเลี้ยงแมลงหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้การเลี้ยงแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE