กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
เมนูอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น "ตูป๊ะซูตง"
ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวต้มหวาน (ตูป๊ะซูตง) เป็นภูมิปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน สัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ปลาหมึกที่ได้จากท้องทะเล ในบางชุมชนมี
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE