กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “ “กระแจะ” เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงมาก สามารถรักษาโรคและอาการได้หลากหลาย และเป็นส่วนผสมใส่ในยาตำรับได้มากมาย ทำให้หมอยาภาคกลางเรียกว่า “พญายา” นิยมใส่เนื้อไ
ทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ไทย ทรัพย์สินชีวภาพที่ทรงคุณค่า และเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ทั้งกล้วยไม้พันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม . มีการสำรวจพบกล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในป่าของประเทศไทยและจำแนกได้รวม 1,224 ชนิด ใน 183 สกุล มีถิ่นอา
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ หางนกยูงไทย “
ต้นหางนกยูงในประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือ ต้นหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia (Hook.) Raf.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ต้นหางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.) เป็นไม้พุ่มไม่ใหญ่มาก : สังเกตได้ว่า ใบ ดอกและสีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลของต้น
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์
กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ “แมลง” ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต : องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนภายในปี 2050 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจก่อให
แมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสร
: เมื่อมนุษย์เรียนรู้ถึงคุณค่าของแมลง ก็มีความต้องการแมลงในปริมาณมาก จึงได้มีการพัฒนาเลี้ยงแมลงหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้การเลี้ยงแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ป่าครอบครัว
ป่าครอบครัว…สืบสานปฏิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการป่าครอบครัวเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ร่วมกับ เครือข่ายภาค
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย แมลง (Insect) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ : เนื่องจากมีความหลากหลายชนิด มากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก แมลงเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยน
แมลงศัตรูธรรมชาติ
โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีวิวัฒนาการยาวนานกว่า 400 ล้านปี : แมลงจำนวนมากบนโลกใบนี้มีแมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์เพียงร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 8,000 ชนิด ได้แก่ แมลงที่
Crocodile 3 ชนิดในประเทศไทย
จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานที่ในอดีตเคยมีปริมาณมากมายตามแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย แต่ปัจจุบัน จระเข้ ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการบริโภคของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหนังและเนื้อจระเ
พืชป่าชายเลน
ป่าชายเลน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว “ : ป่าชายเลน เป็นเสมือน "บ้าน" ของพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชนานาชนิด ที่ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเจริญเติบโต เป็นเสมือน "ครัว" ซึ่งได้ธาตุอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตพืชและส
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE