กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์
รู้หรือไม่ว่า การติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางชีวภาพ กายภาพ นำไปสู่การบริหารจัดการ ป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้
ถิ่นที่อยู่อาศัยของนก
เราอาจคุ้นเคยกับการพบเห็นนกตามเสาไฟฟ้า หรือระเบียงบ้าน รู้หรือไม่ว่า สถานที่ที่เราพบเห็นนก สามารถนำมาใช้เป็นข้อสังเกตบางประการที่ทำให้เราสามารถจำแนกชนิดนกที่ชัดเจนได้ ในประเทศไทย เราสามารถจำแนกชนิดนกได
เมนูอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น "ตูป๊ะซูตง"
ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวต้มหวาน (ตูป๊ะซูตง) เป็นภูมิปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน สัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ปลาหมึกที่ได้จากท้องทะเล ในบางชุมชนมี
ปลาสวยงามในไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก . ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ที่ยั
พรรณไม้น้ำ
พรรณไม้น้ำ พืชน้ำสวยงามสําหรับประดับตู้ปลาหรือตู้พรรณไม้น้ำ นอกจากให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติแก่ตู้ปลาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศในน้ำ โดยเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และเป็นอาหารของสัตว์
1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง)
1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง) สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ได้จัดอันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลกไว้จำน
ตุ๊กแกบ้านในประเทศไทย
ตุ๊กแกบ้านในประเทศไทย “ ตุ๊กแกบ้าน “ นับเป็นสัตว์ชนิดแรก ๆ ของโลกที่นักสัตววิทยาได้รู้จักและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ตุ๊กแกบ้านมีลักษณะทั่วไปคือเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจกตุ๊กแกที่มีลำตัวและหัวขน
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “
สมุนไพรไทยใกล้ตัว “ กระแจะ “ “กระแจะ” เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงมาก สามารถรักษาโรคและอาการได้หลากหลาย และเป็นส่วนผสมใส่ในยาตำรับได้มากมาย ทำให้หมอยาภาคกลางเรียกว่า “พญายา” นิยมใส่เนื้อไ
ทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ไทย ทรัพย์สินชีวภาพที่ทรงคุณค่า และเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ทั้งกล้วยไม้พันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม . มีการสำรวจพบกล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในป่าของประเทศไทยและจำแนกได้รวม 1,224 ชนิด ใน 183 สกุล มีถิ่นอา
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE